Data og GDPR

Hvordan behandler vi din Data?

Information om behandling af dine oplysninger

Midtjysk Pleje er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med din henvendelse, en sag eller ved din færden på vores hjemmeside.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan bl.a. være navn, privatadresse, e-mailadresse eller CPR-nummer.

Midtjysk Pleje ApS behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre som f.eks. kommuner, regioner og myndigheder.

Dine rettigheder i forhold til persondataforordningen:

Efter reglerne i persondataloven har du ret til indsigt i de oplysninger, vi har registreret. Du kan ved henvendelse til Midtjysk Pleje ApS altid få oplyst:

  • Hvilke personoplysninger der er registreret om dig
  • Få berigtiget personoplysninger om dig
  • Få slettet dine personoplysninger
  • Anmode om at få dine persondata udleveret
  • Gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Er dine oplysninger korrekte?:

Hvis oplysningerne om dig ændrer sig, skal du informere Midtjysk Pleje ApS om dette, så vi kan registrere ændringerne.

Tidsfrister for sletning/opbevaring:
Vi stræber efter at slette personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Indgivelse af klage:

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller til de formål vi behandler oplysningerne, er du velkommen til at kontakte os på mail@midtpe.dk.  Du kan også indgive en klage til Datatilsynet: dt@datatilsynet.dk