Tlf. 27 60 01 28

Midtjysk pleje

Om Midtjysk Pleje

Om Midtjysk Pleje

Vores Værdier

“Midtjysk Plejes vision er at levere hjemmepleje af allerhøjeste kvalitet udført af medarbejdere, der altid har hjertet med i deres pleje.”

Nurse helping old woman holding hands in retirement home.

Kvalitet for os betyder bla. at vi har medarbejdere med stor faglig indsigt og ekspertise. Dette sikrer vi eksempelvis ved grundig oplæring og ved at have kontinuerligt fokus på muligheden for faglig sparring og refleksion – bla. derfor har vi til hvert eneste personalemøde undervisning i et relevant emne. Vi tror på, at den bedste omsorg gives af medarbejdere med stort engagement og overskud. Derfor gør vi meget ud af, at vores medarbejdere trives eksempelvis ved at tilbyde fleksibilitet ift. planlægningen af deres arbejdstid, arrangere forskellige sociale arrangementer og understøtte de indbyrdes sociale relationer i gruppen.  

Vi vægter tryghed og fleksibilitet meget højt – om du modtager pleje eller er pårørende, så skal der være et tillidsfuldt forhold mellem dig og hjemmehjælpen. Tryghed for os består bla. i, at du udover din faste kontaktperson har et fast team af 2-4 hjælpere, der er med til at sikre dybdegående kendskab til dig og din situation. Vi er bevidste om, at vi er gæster i dit hjem og derfor gør vi alt for at sikre, at du som borger er medbestemmende for tidspunktet for dit besøg, således det passer ind i din hverdag.

Se vores tilsynsrapport

Midtjysk Pleje

Vores historie igennem tiden

Dagens lys

Midtjysk Pleje blev stiftet i 2013 og tilbød både plejeopgaver og praktisk hjælp til borgere i Randers og Viborg kommune

2013

Udvidet service

I 2014 ansættes en sygeplejerske, således vi nu har mulighed for at tilbyde varetagelse af sygeplejeydelser til vores borgere

2014

En ny start

Midtjysk Pleje bliver opkøbt af den 40 år gamle koncern EP Group A/S. Udover at det skabte et solidt økonomisk fundament, blev det også startskuddet til en ny begyndelse for Midtjysk Pleje. En omstrukturering af hele organisationen lagde grundlaget for, at vi i dag kan levere professionelle hjemmeplejeydelser af meget høj kvalitet. 

2017

Ny daglig leder

Annemette Andersen bliver ny daglig leder. Valget af Annemette skete på baggrund af sin store dedikation og dybdegående kendskab til værdierne for Midtjysk Pleje. Du er meget velkommen til at give Annemette et kald ligesom hun også tager en snak med dig om dine behov for hjemmepleje- og har om nogen altid hjertet med i sin omgang med borgerne

2020

Sygeplejefaglig konsulent

Bonnie Sørensen tilkobles som sygeplejefaglig konsulent. Bonnie er uddannet sygeplejerske og har derudover en sygeplejevidenskabelig kandidatuddannelse fra Århus Universitet. Hun har mangeårig erfaring som lektor ved sygeplejerskeuddannelsen. Bonnie arbejder med faglig sparring og kompetenceudvikling af vores medarbejdere, således at vores medarbejdere kan udøve kærlig pleje med en høj grad af faglig indsigt og kompetence

2022

Teamledere

Et ønske om en styrket strukturering af den daglige koordinering og fortsatte vækst i Midtjysk Pleje gør, at der i den enkelte afdeling udpeges en teamleder. Teamlederne har den daglige kontakt til medarbejdere og borgere. De har fokus på tilrettelæggelsen af den daglige planlægning, således vi fortløbende kan tilbyde stor fleksibilitet til vores borgere

2023

Midjysk Pleje udvider

Fra den 1. januar 2024 er Midtjysk Pleje godkendt til at levere personlig pleje og praktisk hjælp i Favrskov kommune. Vi er stolte af, at vi nu kan tilbyde kommunens borgere den kvalitetspleje og hjælp, vi er kendt for 

2024